Flash Movie

Z życia mieszkańców

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZEGRANY !!! 

2 marca 2017 roku w Bursie Samorz±du Województwa Łódzkiego w Sieradzu rozegrano II Turniej Tenisa Stołowego. Celem rozgrywek było upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego i wpajania zasad "fair-play". W zawodach udział wzięło 10 mieszkańców Bursy. Podczas turnieju trwajacego blisko trzy godziny nie brakowało emocji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy, wyłonili¶my zwycięzców :DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU DUŻE BRAWA I GRATULACJE

Dziękujemy 

 

DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2016/2017 ZAKOŃCZONY !!!
25.08.2016
W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 były 44 wolne miejsca przeznaczone do zamieszkania w bursie. Zgodnie z terminami rekrutacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 – 25 sierpnia komisja rekrutacyjna rozpatrzyła złożone wnioski kandydatów o zamieszkanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu w wyniku czego: zakwalifikowano 23 osoby i przyjęto 23 osoby. Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz osób przyjętych i nieprzyjętych do bursy zostały podane do publicznej wiadomości zgodnie z przyjętym zwyczajem wywieszenia list na tablicy ogłoszeń w budynku bursy przy pokoju nr 22 tj. - administracji bursy. Wszystkie osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku a chciałyby zamieszkać w bursie mogą składać dokumenty w III Etapie postępowania rekrutacyjnego, który rozpocznie się 29 sierpnia 2016 roku. Zapraszamy.
PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2016/2017 ZAKOŃCZONY !!!
08.07.2016

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 było 61 wolnych  miejsc przeznaczonych do zamieszkania w bursie.

Zgodnie z terminami rekrutacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 - 8 lipca komisja rekrutacyjna rozpatrzyła złożone wnioski kandydatów o zamieszkanie w Bursie Samorz±du Województwa Łódzkiego w Sieradzu w wyniku czego: zakwalifikowano 17 osób i przyjęto 17 osób.

Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz osób przyjętych           i nieprzyjętych do bursy zostały podane do publicznej wiadomo¶ci zgodnie           z przyjętym zwyczajem wywieszenia list na tablicy ogłoszeń w budynku bursy przy pokoju nr 22 tj. - administracji bursy. 

Wszystkie osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku a chciałyby zamieszkać w bursie mog± składać dokumenty w  II Etapie postępowania rekrutacyjnego, który rozpocznie się 11sierpnia 2016 roku. Zapraszamy.  

Partnerzy