Flash Movie

Z życia mieszkańców

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZEGRANY !!! 

2 marca 2017 roku w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu rozegrano II Turniej Tenisa Stołowego. Celem rozgrywek było upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego i wpajania zasad "fair-play". W zawodach udział wzięło 10 mieszkańców Bursy. Podczas turnieju trwajacego blisko trzy godziny nie brakowało emocji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy, wyłoniliśmy zwycięzców :DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU DUŻE BRAWA I GRATULACJE

Dziękujemy 

 

FORUM NAUKOWE - KULTURA I ZAWODY PRZYSZŁOŚCI... 4-5 V 2015
20.04.2015

\"\"

 

Zapraszamy do udziału w Forum Naukowym pn. „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 4- 5 maja 2015 roku, w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”.

Uczestnicy forum będą mieli okazję zapoznać się z tematyką zmieniającej się przestrzeni relacji kultury, nowych mediów i rynku pracy, wpływu tych przewartościowań na procesy edukacyjne w odniesieniu do współczesnej humanistyki.

Dyskusja wokół nowej jakości wiedzy, kompetencji i umiejętności toczyć się będzie w kontekście komunikacji kulturowej, nowych technologii, cyfryzacji, a także wyzwań przed jakimi staje dzisiejsza edukacja.

Główne tematy dyskusji:

·         gatunki internetowej komunikacji i social media

·         e-learning, Uniwersytet Otwarty, Open Educational Resources

·         współczesna komunikacja kulturowa

·         kognicja i nowe media

·         nowe formy efektywnej ewaluacji w Szkolnictwie Wyższym

·         e-pisarstwo, e-czytelnictwo i e-edytorstwo

·         nowe media, aplikacje, „chmury” a edukacja

·         społeczeństwo cyfryzacji i informacji

·         nowe zawody a nowa humanistka

·         najnowsze metodologie badań

·         kompetencje ICT i IT: rynek pracy i akademia

Gościem specjalnym w czasie sesji wideokonferencyjnej będzie prof. Mark Turner (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio) - utytułowany naukowiec zajmujący się kognitywistyką.

Drugiego dnia konferencji odbędzie się Forum Młodych - spotkanie Nauki, Kultury i Biznesu. Serdecznie zapraszamy reprezentantów Kół Naukowych (doktorantów oraz studentów II stopnia studiów), a także pozostałych prelegentów (licencjatów, magistrów i doktorów) do przedstawienia krótkich prezentacji (5-8 minut; wystąpienie z dowolną formą prezentacji) oraz otwartej dyskusji: Kultura i zawody przyszłości.

Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnicy Forum nie ponoszą żadnych kosztów tytułem opłaty konferencyjnej oraz wyżywienia. Organizatorzy gwarantują także pomoc przy znalezieniu tanich noclegów. 

Liczba uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

Języki konferencji: polski i angielski

Miejsce forum:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala Rady Wydziału,

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Szczegóły dotyczące Forum oraz formularz zgłoszenia do pobrania na stronie:

  • www.intelektualne.lodzkie.pl zakładka Konferencje/ Forum Naukowe „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne”
  • www.lodzkie.pl zakładka Edukacja/ Konferencje/ Forum Naukowe „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne”

 

FORUM NAUKOWE - KULTURA I ZAWODY PRZYSZŁOŚCI...  4-5  V 2015

Partnerzy