Flash Movie

Z życia mieszkańców

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZEGRANY !!! 

2 marca 2017 roku w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu rozegrano II Turniej Tenisa Stołowego. Celem rozgrywek było upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego i wpajania zasad "fair-play". W zawodach udział wzięło 10 mieszkańców Bursy. Podczas turnieju trwajacego blisko trzy godziny nie brakowało emocji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy, wyłoniliśmy zwycięzców :


I miejsce – Jakub Jaros
II miejsce – Arkadiusz Popiołek
III miejsce – Adrian Bracki

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU DUŻE BRAWA I GRATULACJE

Dziękujemy 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY pt: "Obudź swoją kreatywność" PROWADZĄCY COACH mgr Julita Śródkowska
11.06.2015

 19 czerwca 2015 roku (piątek) od godz 16 do 19 odbędzie sie spotkanie warsztatowe  pt.

"Obudź swoją kreatywność",

które poprowadzi coach mgr Julita Śródkowska. 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny !!!

Motto spotkania brzmi: PAMIĘTAJ! MOŻESZ WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ 

Celem spotkania jest poszukiwanie nowych, indywidualnych rozwiązań

w oparciu o metodę Walta Disneya. 

Odbiorcą mogą być wszyscy Ci, którzy szukaja inspiracji do działania

i wprowadzania zmian.

Miejsce spotkania: Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

ul. 3 maja 7.

JEŚLI CHCESZ COŚ ZMIENIĆ W SWOIM ŻYCIU, PODJĄĆ NAUKĘ,  ZMIENIĆ LUB PODJĄC PRACĘ PRZYJDŹ A PRZEKONASZ SIĘ ZE JESTEŚ W STANIE OSIĄGNĄĆ SUKCES SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY  pt:
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY  pt:
FORUM NAUKOWE - KULTURA I ZAWODY PRZYSZŁOŚCI... 4-5 V 2015
20.04.2015

\"\"

 

Zapraszamy do udziału w Forum Naukowym pn. „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 4- 5 maja 2015 roku, w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”.

Uczestnicy forum będą mieli okazję zapoznać się z tematyką zmieniającej się przestrzeni relacji kultury, nowych mediów i rynku pracy, wpływu tych przewartościowań na procesy edukacyjne w odniesieniu do współczesnej humanistyki.

Dyskusja wokół nowej jakości wiedzy, kompetencji i umiejętności toczyć się będzie w kontekście komunikacji kulturowej, nowych technologii, cyfryzacji, a także wyzwań przed jakimi staje dzisiejsza edukacja.

Główne tematy dyskusji:

·         gatunki internetowej komunikacji i social media

·         e-learning, Uniwersytet Otwarty, Open Educational Resources

·         współczesna komunikacja kulturowa

·         kognicja i nowe media

·         nowe formy efektywnej ewaluacji w Szkolnictwie Wyższym

·         e-pisarstwo, e-czytelnictwo i e-edytorstwo

·         nowe media, aplikacje, „chmury” a edukacja

·         społeczeństwo cyfryzacji i informacji

·         nowe zawody a nowa humanistka

·         najnowsze metodologie badań

·         kompetencje ICT i IT: rynek pracy i akademia

Gościem specjalnym w czasie sesji wideokonferencyjnej będzie prof. Mark Turner (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio) - utytułowany naukowiec zajmujący się kognitywistyką.

Drugiego dnia konferencji odbędzie się Forum Młodych - spotkanie Nauki, Kultury i Biznesu. Serdecznie zapraszamy reprezentantów Kół Naukowych (doktorantów oraz studentów II stopnia studiów), a także pozostałych prelegentów (licencjatów, magistrów i doktorów) do przedstawienia krótkich prezentacji (5-8 minut; wystąpienie z dowolną formą prezentacji) oraz otwartej dyskusji: Kultura i zawody przyszłości.

Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnicy Forum nie ponoszą żadnych kosztów tytułem opłaty konferencyjnej oraz wyżywienia. Organizatorzy gwarantują także pomoc przy znalezieniu tanich noclegów. 

Liczba uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

Języki konferencji: polski i angielski

Miejsce forum:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala Rady Wydziału,

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Szczegóły dotyczące Forum oraz formularz zgłoszenia do pobrania na stronie:

  • www.intelektualne.lodzkie.pl zakładka Konferencje/ Forum Naukowe „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne”
  • www.lodzkie.pl zakładka Edukacja/ Konferencje/ Forum Naukowe „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne”

 

FORUM NAUKOWE - KULTURA I ZAWODY PRZYSZŁOŚCI...  4-5  V 2015

Partnerzy