Flash Movie

Z życia mieszkańców

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZEGRANY !!! 

2 marca 2017 roku w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu rozegrano II Turniej Tenisa Stołowego. Celem rozgrywek było upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego i wpajania zasad "fair-play". W zawodach udział wzięło 10 mieszkańców Bursy. Podczas turnieju trwajacego blisko trzy godziny nie brakowało emocji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy, wyłoniliśmy zwycięzców :DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU DUŻE BRAWA I GRATULACJE

Dziękujemy 

 

SPOTKANIE NA TEMAT "Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, cyberprzemoc, zażywanie środków psychoaktywnych, uzależniających przez młodych ludzi w kontekście odpowiedzialności za siebie i innych"
25.11.2015

 W dniu 18 listopada 2015 roku w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu odbyło sie spotkanie mieszkańców Bursy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na  temat:

 "Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, cyberprzemoc, zażywanie środków psychoaktywnych, uzależniających przez młodych ludzi w kontekście odpowiedzialności karnej"

Celem spotkania było przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom Bursy, jakie czyny są prawnie zabronione na terenie placówki jak również poza nią oraz jakie konsekwencje moga ponieść gdy wejdą w konflikt z prawem. Usłyszeli również ostrzeżenia dotyczące stosowania Stalkingu oraz nękania przez Internet. Funkcjonariusze policji chcą w ten sposób wspierać placówki oświatowe a w efekcie również dom rodzinny w kształtowaniu postawy rozwagi i odpowiedzialności za własne czyny, a także umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Skoncentrowano uwagę także na szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Policjanci przekazali wychowankom wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych, uzależniających oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka. Całość wzbogacały krótkie filmiki. W końcowej części spotkania młodzież zadawała funkcjonariuszom pytania dotyczące regulacji zagadnień procesowych i wykonawczych związanych z odpowiedzialnością karną. 

SPOTKANIE NA TEMAT
SPOTKANIE NA TEMAT
SPOTKANIE NA TEMAT
SPOTKANIE NA TEMAT
SPOTKANIE NA TEMAT
PRÓBNA EWAKUACJA
26.10.2015

 Dzisiaj tj.26 października 2015 roku w budynku Bursy odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie mieszkańców i pracowników obiektu z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Dokładnie o godzinie 11.40 otrzymaliśmy informację o podjęciu ewakuacji, po czym niezwłocznie wprowadzono procedury ewakuacyjne. W akcji brały udział wszystkie jednostki mieszczące się w budynku Bursy tj. Bursa, WODN i Izby Pielęgniarskie. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyły jednostki  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jak również jednostki z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.
Takie ćwiczenia są przeprowadzane w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu raz do roku i z pewnością będą powtarzane. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

PRÓBNA EWAKUACJA
PRÓBNA EWAKUACJA
PRÓBNA EWAKUACJA

Partnerzy