Flash Movie

Z życia mieszkańców

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZEGRANY !!! 

2 marca 2017 roku w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu rozegrano II Turniej Tenisa Stołowego. Celem rozgrywek było upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego i wpajania zasad "fair-play". W zawodach udział wzięło 10 mieszkańców Bursy. Podczas turnieju trwajacego blisko trzy godziny nie brakowało emocji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy, wyłoniliśmy zwycięzców :DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU DUŻE BRAWA I GRATULACJE

Dziękujemy 

 

Procedury COVID - 19
07.04.2021
Procedury COVID - 19
od 1 czerwca można zamieszkać w Bursie
25.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r, poz. 872) dla uczniów:

 

- chcących skorzystać z konsultacji,

- będących tegorocznymi maturzystami, dla których                    w szkołach organizowane są konsultacje przedmiotowe,

 

bursa udostępnia możliwość zamieszkania w/w wychowankom    w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

UWAGA!

Wychowankowie zainteresowani pobytem w bursie

 mają obowiązek skontaktować się telefonicznie z placówką

do dnia 29.05.2020r.

w celu ustalenia szczegółów zamieszkania.

(tel. 43 822 5076, 43 8224412 w godz. 8.00 – 15.00)

 

Wymagana jest pisemna zgoda wychowanka pełnoletniego, a w przypadku niepełnoletniego – rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

od 1 czerwca można zamieszkać w Bursie

Partnerzy