A A A A A A A
Flash Movie

Opłaty

Wysokość opłat za zamieszkanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu w roku szkolnym 2022/2023:

  • Opłata za miesięczny pobyt  w Bursie -   wynosi – 70,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100).

Opłaty za zakwaterowanie w bursie mieszkaniec wnosi z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto:

91 1240 3073 1111 0010 7498 1334

Dane do przelewu bankowego:

Pieniądze za mieszkanie w bursie należy wpłacać na konto:

BANK PEKAO S.A. I O/SIERADZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU
ul. 3 Maja 7
98 -200 Sieradz

W treści tytułem:
(imię i nazwisko, opłata za bursę za m-c ............ rok ..............)

 

Partnerzy