A A A A A A A
Flash Movie

O nas

 
„W WYCHOWANIU CHODZI WŁAŚNIE O TO, AŻEBY CZŁOWIEK STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM – O TO, AŻEBY BARDZIEJ BYŁ, A NIE TYLKO WIĘCEJ MIAŁ, ABY WIĘC POPRZEZ WSZYSTKO, CO POSIADA, UMIAŁ BARDZIEJ I PEŁNIEJ BYĆ CZŁOWIEKIEM, TO ZNACZY, AŻEBY RÓWNIEŻ UMIAŁ BARDZIEJ BYĆ NIE TYLKO Z DRUGIMI, ALE I DLA DRUGICH”
 

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980).

 

Parę słów o nas ...

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu powstała 1 września 2009 roku.

Od pierwszego września 2017 roku Bursa wchodzi w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

Jesteśmy placówką publiczną, koedukacyjną, której głównym zadaniem jest zapewnienie zamieszkania   uczniom gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, szkół artystycznych w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także  kolegium pracowników służb społecznych   w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania w wieku do 24 roku życia. 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu jest jedyną z nielicznych placówek tego typu w powiecie sieradzkim, przyjazną, bezpieczną,  innowacyjną, przygotowującą młodzież  na osiąganie życiowych sukcesów.


Dysponujemy bazą noclegową w liczbie 70 miejsc.

Oferujemy:

  • wysoki standard pomieszczeń i wyposażenia,
  • opieka sprawowana przez wykwalifikowanych nauczycieli przez całą dobę,
  • bardzo dobre warunki mieszkalne, do nauki i wypoczynku,
  • pokoje  2 i 3 osobowe z węzłem higieniczno -sanitarnym,
  • dostęp do Internetu bezprzewodowego na terenie placówki
  • siłownia, tenis stołowy,
  • organizację różnorodnych form pracy indywidualnej i grupowej

 

 Misją naszej placówki jest czasowe przejęcie funkcji domu rodzinnego    oraz stworzenie mieszkańcom warunków do efektywnej nauki,  wszechstronnego rozwoju a także do wypoczynku.

Partnerzy