Flash Movie

 

Planujesz naukę w Sieradzkim CKU - były MEDYK* - bądź innej sieradzkiej szkole, mieszkasz na stałe poza Sieradzem - dobrze trafiłeś, nasza Bursa umożliwi Ci podjęcie lub kontynuowanie kształcenia oraz zapewni warunki do nauki i wypoczynku. Nie zastanawiaj się, dysponujemy jeszcze wolnymi mmiejscami - złóż wniosek bądź zadzwoń,( 43 822 50 76 ) udzielimy niezbędnych informacji.

 

                                ZAPRASZAMY

 

Z życia mieszkańców Bursy

5 MILIONÓW NA POMYSŁY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
08.06.2017

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania 

o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

- Idea budżetu obywatelskiego ma już kilka lat. Z dotychczasowych doświadczeń miast naszego regionu wynika, że sprawdza się ona doskonale. W ten sposób ich mieszkańcy
w większym stopniu angażują się w realizację zadań gmin i zdecydowanie bardziej utożsamiają się z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. Tę ideę chcielibyśmy przenieść na samorząd wojewódzki. W strategii rozwoju województwa łódzkiego, w ramach głównych wyzwań rozwojowych zapisano m.in. tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej, wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Temu między innymi będzie służyć realizacja budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego, na który przeznaczyliśmy 5 mln zł – powiedział nam marszałek WŁ Witold Stępień.

Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów. Przewidywana kwota środków finansowych dzielona będzie w równych częściach na wszystkie subregiony.

Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań
i kompetencji samorządu województwa. Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne. Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców danego subregionu.

Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego.

Całą stroną organizacyjną i finansową realizacji wyłonionych w głosowaniu projektów zajmie się Urząd Marszałkowski WŁ.

Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl.

 

WSZYSTKIM DZIECIOM MAŁYM I DUŻYM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
01.06.2017

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz... 
 

WSZYSTKIM DZIECIOM MAŁYM I DUŻYM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
04.05.2017

 27 kwietnia br. w Sieradzkim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu odbył się I w ramach cyklu wydarzeń Panel Dyskusyjny    „ Aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle wsparcia ze środków unijnych„ Debatę zorganizował Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Beneficjenci – przedstawiciele dobrych praktyk pokazali, jak wdrażają projekty i rozwijają swoje szkoły, żeby młodzież, którą kształcą mogła wejść na rynek pracy bez obaw o swoją przyszłość. Bardzo ważny okazał się głoś przedsiębiorców, którzy podjęli się współpracy ze szkołami, osiągając przy tym wymierne korzyści. Po dzisiejszym spotkaniu  nie mamy  wątpliwości, że wsparcie UE dla szkolnictwa zawodowego ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. – Sektor ten musi jeszcze lepiej niż dziś odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Szkoły powinny kształcić fachowców w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku. Główny akcent edukatora położony jest na rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy uczniów poprzez wysokiej jakości kształcenie oparte na współpracy pomiędzy trzema podmiotami: szkołą, ośrodkiem wspierającymi wykorzystywanie środków unijnych i rozwoju oraz przedsiębiorcami.

Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017
Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z 27 kwietnia 2017

Partnerzy