Flash Movie


REKRUTACJA TRWA  ... 

Planujesz  naukę lub uczysz się w VII czy VIII klasie szkoły podstawowej, liceum, szkole branżowej...  nie ukończyłeś 24 lat , mieszkasz  poza Sieradzem - dobrze trafiłeś, nasza Bursa umożliwi Ci podjęcie lub kontynuowanie kształcenia oraz zapewni warunki do nauki i wypoczynku. Nie zastanawiaj się, dysponujemy jeszcze wolnymi mmiejscami - złóż wniosek bądź zadzwoń,( 43 822 50 76) kom 883995076  udzielimy niezbędnych informacji.

koszt zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2019/2010 to jedyne 60 zł miesięcznie. 

Poznaj ofertę szkoły skorzystaj z bezpłatnej nauki  na kilkunastu interesujących kierunkach medycznych i technicznych

sprawdz na www.edukacja.sieradz.pl

 

                                                          ZAPRASZAMY 

Uchwałą Nr XXXV/458/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 27 marca 2017r. 

 

tworzy się z dniem 1 września 2017 roku


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, 


w skład którego wchodzą:

  • Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz
  • Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.


Dyrektorem  Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu jest Pani Monika Szczepaniak.

 

 

                                                          ZAPRASZAMY

 

Z życia mieszkańców Bursy

III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
11.05.2018

8 maja  2018 roku w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu rozegrano III jużTurniej Tenisa Stołowego. Celem rozgrywek jest przede wszystkim upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego i wpajania zasad "fair-play". W zawodach udział wzięło 14 mieszkańców Bursy. Podczas turnieju trwajacego blisko cztery godziny nie brakowało emocji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy i mały poczęstunek.  wyłoniliśmy zwycięzców :DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU DUŻE BRAWA I GRATULACJE

III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
III Turniej Tenisa Stołowego rozegrany !!!
Rozgrywki gemingowe w League of Legends
21.11.2017

16 listopada 2017 roku odbył się w naszej bursie pierwszy turniej gry „League of Legends”. To właśnie dzięki takim rozgrywkom istnieje możliwość poznania ludzi, którzy dzielą tą samą pasję W końcu śmiało, bez żadnych skrupułów ma się możliwość swobodnej dyskusji w gronie osób, które w pełni nadają na tej samej fali. Jest to świetna okazja na zawarcie nowych sojuszy lub opowiedzenie swoich wrażeń z gry.  League of Legends to nie tylko indywidualna rozgrywka w świecie Runeterri ale także wspólna interakcja z przyjaciółmi, znajomymi poznanymi w League a przede wszystkim turniejami oraz spotkaniami.                             ZAWODNICY:  Kamil Grzeskowiak

                          Konrad Szachmytowski

                          Daniel Maslanka

                          Lukasz Derdak

                          Piotr Gasztych

                          Rafal Fit

 WYNIKI: Rafal Fit – I miejsce

                Lukasz Derdak – II miejsce

                Piotr Gasztych – III miejsce

Rozgrywki gemingowe w League of Legends
Rozgrywki gemingowe w League of Legends
Rozgrywki gemingowe w League of Legends
Rozgrywki gemingowe w League of Legends
5 MILIONÓW NA POMYSŁY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
08.06.2017

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania 

o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

- Idea budżetu obywatelskiego ma już kilka lat. Z dotychczasowych doświadczeń miast naszego regionu wynika, że sprawdza się ona doskonale. W ten sposób ich mieszkańcy
w większym stopniu angażują się w realizację zadań gmin i zdecydowanie bardziej utożsamiają się z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. Tę ideę chcielibyśmy przenieść na samorząd wojewódzki. W strategii rozwoju województwa łódzkiego, w ramach głównych wyzwań rozwojowych zapisano m.in. tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej, wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Temu między innymi będzie służyć realizacja budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego, na który przeznaczyliśmy 5 mln zł – powiedział nam marszałek WŁ Witold Stępień.

Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów. Przewidywana kwota środków finansowych dzielona będzie w równych częściach na wszystkie subregiony.

Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań
i kompetencji samorządu województwa. Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne. Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców danego subregionu.

Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego.

Całą stroną organizacyjną i finansową realizacji wyłonionych w głosowaniu projektów zajmie się Urząd Marszałkowski WŁ.

Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl.

 

Partnerzy